Elbilsupphandlingen: Leasade elfordon kan få merkostnadsersättning

Nu är det bestämt att även de som leasar elbilar eller laddhybrider via elbilsupphandlingen kan få ersättning för merkostnaden. Det innebär i klartext att vare sig man vill köpa eller leasa sina elfordon så kan man ansöka om merkostnadsersättning.

Ersättningen i upphandlingen motsvarar 25 procent av merkostnaden för att leasa en elbil i 36 månader jämfört med motsvarande bensinbil, dock utgår som mest 50 000 kr per fordon.

Leasing accepteras även i testflottan som Stockholms stad och Vattenfall etablerar under 2010 och 2011. Även i testflottan erbjuds 25 procent av merkostnaden men maxersättning är högre: 100 000 kr per fordon. Fortfarande finns möjlighet att ansöka till testflottan.

Elbilsupphandlingen i korthet

Vattenfall och Stockholms Stad samarbetar för att få elbilar och laddhybrider till Sverige. Eldrivna bilar har mycket låga klimatutsläpp och är billiga att ”tanka” men de är än så länge svåra att hitta på den svenska marknaden.

Vi behöver därför hjälp av klimatsmarta företag och organisationer.

Elbilsupphandlingen gör det enklare och snabbare att skaffa elbilar och laddhybrider och ger bättre villkor.

  • Under år 2010 och under början av 2011 etablerar vi tillsammans med företag och organisationer en testflotta som består av upp till 100 elbilar och laddhybrider.
  • Stockholms stad och Vattenfall genomför tillsammans med SKL Kommentus en samordnad upphandling av elbilar och laddhybrider. Vårt mål är att minst 6 000 elfordon ska rulla på svenska vägar inom bara några år.  De första 1000 elfordonen kan få bidrag till merkostnaden.

Elbilsupphandlingen genomförs med stöd från Energimyndigheten och utförs av SKL Kommentus.

Läs mer på elbilsupphandling.se

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB