Nu kan du anmäla dig till elbilsupphandlingen

Under oktober och fram till 19 november har företag, organisationer och myndigheter chansen att gå med i den nationella elbilsupphandlingen. Elbilsupphandlilngen ska bidra till att fler elbilsmodeller kommer till Sverige – snabbare och till bästa möjliga kommersiella villkor. Upphandlingen ska också underlätta elbilsköpen för deltagande företag och organisationer. Dessutom kommer det finnas möjlighet att ansöka om viss ekonomisk ersättning för en del av merkostnaden till de ca 1000 första fordonen.

Stockholms stad och Vattenfall har initierat projektet för att snabba på marknadsintroduktionen av elfordon i Sverige. SKL Kommentus är vår samarbetspartner och genomför en nationell samordnad upphandling, Elbilsupphandling 2011, av elfordon som ombud åt de upphandlande myndigheter och organisationer som väljer att delta.

Ett av de första stegen i genomförandet för intressenter som vill skaffa fordon genom upphandlingen att formellt anmäla sig och samtidigt precisera sin efterfrågan på elbilar.

Även de som förra året medverkade i vår mätning av elbilsintresset måste alltså göra en ny anmälan för att ingå i upphandlingen.

Genom att fylla i bilaga A (samt för offentliga myndigheter även B och C) längst ner på https://www.sklkommentus.se/web/Elbilar2011.aspx anmäler ni ert deltagande i Elbilsupphandling 2011.

OBS er skriftliga anmälan, undertecknad av behörig firmatecknare, måste vara SKL Kommentus tillhanda senast 19 november 2010.

Mer information om upphandlingen:

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB