Fullbokade möten om elbilsupphandlingen

Intresset var stort när den första informationsträffen om Elbilsupphandlingen hölls i Stockholm den 4 oktober. Bakom upphandlingen står Stockholms stad och Vattenfall, som samordnar inköp av elbilar och laddhybrider för organisationer och myndigheter i hela landet. Upphandlingen ska skynda på introduktionen av elfordon på den svenska marknaden.

Informationsträffen i Stockholm lockade närmare 150 intressenter, främst inköps- och fordonsansvariga på olika organisationer och myndigheter men även representanter från bilindustrin. Johan Zachrisson, fastighetschef på Humlegården Fastigheter i Solna, ser mycket positivt på den samordnade upphandlingen.

– Vi har ett 15-tal servicebilar som vi tänker byta ut mot elfordon. Då är den här upphandlingen ett både praktiskt och förmånligt sätt. Vi får tillgång till ett bredare utbud snabbare och kan dessutom få subventionerade priser.

– För oss blir det mycket enklare att skaffa elbilar genom upphandlingen än om vi skulle ha lärt oss elbilsmarknaden själva. Då hade vi kanske uppfattat det som så krångligt att vi struntat i att satsa på elbilar, säger Johan Zachrisson.

– Vi hoppas att 150 organisationer och myndigheter ska delta och att de tillsammans vill köpa 6 000 fordon, säger Eva Sunnerstedt, projektledare vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

För att få med så många som möjligt erbjuds en merkostnadsersättning på upp till 50 000 kronor för de första 1 000 fordonen. Som motprestation förväntas köparen delta i utvärderingar, faktainsamling och informationsspridning.

Bilindustrin har visat stort intresse för upphandlingen och Eva Sunnerstedt är övertygad om att många leverantörer kommer att vilja lägga anbud när inbjudan går ut i december. De organisationer och myndigheter som vill vara aktiva i upphandlingen har också möjlighet att ingå i en rådgivande referensgrupp och därmed påverka vilka krav bilarna måste uppfylla.

Upphandlingen genomförs av SKL Kommentus, ett företag inom Sveriges Kommuner och landsting.

– Vår erfarenhet är att det skapas goda villkor till låga administrativa kostnader när man är så många som går samman, säger upphandlingskonsult Maria Lilja. Elbilsupphandlingen pågår under hösten 2010 och våren 2011 och ett avtal förväntas vara klart i augusti eller september 2011. Sista anmälningsdag för den som vill skaffa bilar genom elbilsupphandlingen är den 19 november 2010. Fler informationsmöten hålls runt om i landet under veckan.

Ladda ner presentationerna:

Elbilsupphandling_Stockholm 2010-10-04

Elbilsupphandling_Uppsala_2010-10-05

Elbilsupphandling_Malmo_2010-10-06

Elbilsupphandling_Goteborg_2010-10-07

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB