SKL Kommentus genomför elbilsupphandlingen

SKL Kommentus har fått i uppdrag att genomföra den upphandling av elbilar och laddhybrider som Stockholms Stad och Vattenfall initierat.

– Vi är mycket glada och stolta över att vara en del av samarbetet mellan Vattenfall och Stockholms stad. Det är viktigt att vi ligger långt framme när det gäller att stimulera ett hållbart samhälle genom offentlig upphandling, säger Thomas Idermark, vd på SKL Kommentus.

Huvudupphandlingen siktar på 6 000 fordon. Som morot får de första köparna en ersättning för merkostnaden på max 50 000 kronor. Ersättningen beräknas räcka till minst 1 000 elbilar. Bilarna kommer att levereras under 2011 och 2012.

Upphandlingen riktar sig till både offentliga och privata aktörer i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även andra företag och organisationer kan anmäla intresse.

SKL Kommentus är ett företag inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och genomför årligen cirka 50 samordnade upphandlingar åt landets kommuner, landsting och regioner.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB