Första elbilspionjärerna utsedda

Ett litet steg mot elbilssamhället är taget. Stockholms Stad och Vattenfall har utsett de första företagen och organisationerna att medverka i en liten elbilsflotta och ger viss ekonomisk ersättning till deltagarna. Personbilarna Mitsubishi i-MiEV samt Fiat 500 EV är de bilar som flest av deltagarna i flottan valt.

Bland de som ansökt om att medverka i flottan finns såväl kommuner och myndigheter som privata företag. Personbilarna Mitsubishi i-MiEV samt Fiat 500 EV är de bilar som lockat flest användare, men även lilla transportbilen Renault Kangoo och lätta lastbilen Nissan Cabstar finns med bland de bilar som deltagarna anmält intresse för i testflottan.

Merkostnaden för bilarna som testföretagen valt varierar från 76 000 till 239 500 SEK jämfört med motsvarande bensin- eller dieseldrivna bilar.

I en första ansökningsomgång har medel reserverats för elva aktörer som får 25 procent av merkostnaden för inköp av 26 elbilar. Det betyder också att det fortfarande finns utrymme för fler aktörer att delta i testflottan och få viss del av merkostnaden täckt.

Plats för fler i testflottan

En ny ansökningsomgång genomförs därför. Den är öppen för ansökningar t o m 1 december 2010. 

De aktörer som anmält sig till testflottan kommer att använda sina elbilar inom en rad olika områden och branscher, bl a hemtjänst, park- och gatuförvaltning och som interna poolbilar inom företag och förvaltningar. Även en bilpool öppen för allmänheten och ett taxibolag finns med bland de beviljade testflotteföretagen.

Privatpersoner kommer, tvärtemot vad som tidigare meddelats, däremot inte att kunna delta varken i testflotta eller den gemensamma elbilsupphandlingen (se nedan). Det beror på att juridiska och administrativa formaliteter för upphandlingen visat sig svåra att anpassa för privatpersoner.

Sköter själv inköpen

För företag, organisationer, kommuner och myndigheter som vill medverka i testflottan gäller att man själv sköter allt som rör inköp och drift av sina fordon enligt de avtal, inköpsregler och -lagar som gäller för den egna organisationen, och ansöker om ersättning för en del av merkostnaden hos Miljöförvaltningen i Stockholm.

Man kan få ersättning för 25 procent av merkostnaden, dock max 100 000 kronor/fordon. Den som deltar i testflottan åtar sig att medverka i uppföljning och utvärdering samt marknadsföring av den fristående elbilsupphandlingen.

Testflottan delfinansieras av Energimyndigheten och har tillkommit som ett svar på de allra mest ivriga elbilsköparnas önskemål om att skaffa elbilar omgående, dvs redan innan den stora elbilsupphandlingen genomförs.

Fristående från testflottan genomför Stockholms Stad och Vattenfall även en gemensam  elbilsupphandling som siktar på 6000 elbilar och laddhybrider.
Informationsmöten om elbilsupphandlingen hålls första veckan i oktober – se inbjudan.

De första företagen som valts ut till testflottan 

 • Örebro kommun
 • Jönköpings kommun
 • Gnosjö kommun
 • Fortifikationsverket
 • Move About AB
 • Dagens Nyheter
 • STRI AB*
 • MMC Malmö AB
 • Öresundskraft
 • Falu Energi & Vatten AB
 • Taxi 020

Bilar företagen vill skaffa till testflottan

 • Mitsubishi i-MiEV
 • Fiat 500 EV
 • Renault Kangoo
 • Nissan CabStar

Läs mer om att ansöka till testflottan.

Inbjudan till informationsmöten om elbilsupphandlingen.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB