Stockholms Stad och Vattenfall startar Sveriges största elbilsupphandling

Stockholm Stads och Vattenfalls gemensamma satsning på elbilar har i dag fått sin ansökan beviljad för 62 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten. Därmed kan Sveriges största elbilsupphandling starta.

– Energieffektiva och tysta elbilar med låga utsläpp behövs i Stockholmstrafiken. Stockholm är världsledande på miljöbilsanvändning, till stor del tack vare våra tidigare miljöbilsupphandlingar. Nu hoppas vi på samma sätt lägga grunden för att fler stockholmsföretag går över till elbilar, säger Ulla Hamilton miljö- och trafikborgarråd i Stockholm.

– Vi är mycket glada över det positiva beskedet från Energimyndigheten. Idag råder det en dragkamp om att bli ett prioriterat land för elbilsleverantörerna och detta stöd bidrar starkt till att vi kan sätta Sverige på elbilskartan. Innan marknaden byggts upp är elbilarna både dyra att tillverka och köpa varför ett inledande stöd behövs, säger Göran Lundgren, ansvarig för elbilsprojektet hos Vattenfall.

– Det är roligt att svenska och internationella fordonsleverantörer förväntas kunna leverera fordon i den här skalan. Med den här satsningen hoppas vi kunna skynda på utvecklingen bort från oljeberoende och växthusgasutsläpp i vägtrafiken i städerna, säger Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten.

Om upphandlingen

Upphandlingen kommer att ske i två steg – först den s k förflottan och sedan själva huvudupphandlingen.

Förflottan består av 50 eldrivna fordon, där köparna kan få ersättning för 25 procent av merkostnaden, dock max 100 000 kronor per fordon. Ansökan kan lämnas in till och med augusti 2010 och leveranserna börjar redan under slutet av året.

Huvudupphandlingen siktar på 6000 fordon. Som morot får de första köparna en ersättning för merkostnaden på max 50 000 kronor. Ersättningen beräknas räcka till minst 1000 elbilar. Bilarna kommer att levereras under 2011 och 2012.

Ytterligare 7 miljoner kr i projektkostnad ingår i stödet från Energimyndigheten.

Upphandlingen riktar till både offentliga och privata aktörer i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även andra områden och privatpersoner kan anmäla intresse.

Bakgrund

Vattenfall och Stockholms Stad tar krafttag för att få elbilar till Sverige genom en gemensam elbilsupphandling för såväl företag som kommuner. Ambitionen är att redan de modeller som lanseras under åren 2011 och 2012 ska rulla på gatorna i Stockholm.

I en förstudie till upphandlingen visade mer än 100 företag/organisationer intresse för sammanlagt 14 000 bilar. Genom stödet från Energimyndigheten kan nu själva upphandlingen iscensättas.

Den 12 april genomfördes ett gemensamt seminarium med presentationer av de bilföretag som kan leverera en förflotta senast i juni 2011.

Läs mer om hur du, ditt företag eller din organisation kan gå med i upphandlingen på elbilsupphandling.se

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB