Förstudie visar på stort intresse för elbilar

Stort elbilsintresse matchas delvis av kommande elbilsproduktion

Stockholms stad och Vattenfall har nyligen avslutat sin förstudie om förutsättningar för en gemensam upphandling av eldrivna bilar. Förstudien visar att efterfrågan på elbilar i Sverige är stor – över 100 företag och organisationer har uttryckt intresse för att köpa sammanlagt nästan 14 000 elfordon under åren 2011-2014.

I förstudien intervjuades ledande biltillverkare om branschens möjligheter att möta denna efterfrågan. Förstudien listar nitton olika bilmodeller som enligt tillverkarnas uppgifter kommer att börja serietillverkas i mindre volymer senast 2011. Framförallt handlar det om små och medelstora personbilar för ren eldrift, men även ett flertal eldrivna skåpbilar liksom några olika personbilsmodeller i laddhybridsutförande är på gång.

Prioritera lanseringar

På grund av det stora intresset och de förhållandevis små serier som än så länge planeras, kommer tillgången på elbilar förmodligen inte att helt kunna möta efterfrågan de närmaste åren. Världens länder tävlar nu därför om att lägga beslag på de första leveranserna av nyproducerade elfordon.

Avgörande för om elbilsanvändningen ska ta fart i Sverige blir sannolikt priset. Såväl förstudiens enkätundersökning som kompletterande djupintervjuer identifierar kostnaden som en mycket viktig aspekt för köparna. Blir elbilarna alltför dyra falnar intresset. Fordonsleverantörernas signaler är också tydliga: ett attraktivt stödsystem är nödvändigt för att de ska prioritera lanseringar på den svenska marknaden.

Vi vill få elbilarna till Sverige

Dagens situation – där de befintliga ekonomiska incitamenten går ut i slutet av 2011 och 2012 och inga signaler har sänts om nya – medför helt klart en risk att de begränsade mängder elbilar som kommer att produceras de kommande åren istället bjuds ut i länder med attraktivare stödsystem.

Vattenfall och Stockholms stad bedömer att en gemensam elbilsupphandling avsevärt skulle öka möjligheterna att säkra elbilar till Sverige och arbetar för närvarande för att skapa möjligheter för att genomföra en sådan. Men elbilsupphandlingen behöver sannolikt kompletteras av väl avvägda incitiament för eldrivna bilar. Sammantaget skulle detta bädda för att göra Sverige till en ledande elbilsnation. Det skulle ge fördelar för svensk industri, ge ett ökande antal arbetstillfällen och vara bra för miljön.

Mer information:

Läs om intressemätningen, hur elbilsleverantörernas planer ser ut och om en tänkt fortsatt elbilsupphandling i förstudierapport (PDF 1226 kB, på engelska).

Frågor om såväl förstudie som kommande elbilsupphandling besvaras av:
Eva Sunnerstedt, eva.sunnerstedt@miljo.stockholm.se
Erik Wijnbladh, erik.wijnbladh@vattenfall.com

Mer om den planerade elbilsupphandlingen: elbilsupphandling.se

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB