Förstudie visar på stort intresse för elbilar

2010-03-31 14:51

Stort elbilsintresse matchas delvis av kommande elbilsproduktion
Stockholms stad och Vattenfall har nyligen avslutat sin förstudie om förutsättningar för en …
Läs mer »

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB