Elbil – något för ert företag?

Vi mäter intresset för eldrivna bilar

Nu mäter Miljöbilar i Stockholm och Vattenfall intresset för elbilar och laddhybrider bland svenska företag och organisationer. Om mätningen visar på ett tillräckligt intresse bland företag och organisationer är avsikten att påbörja en upphandling av el- och laddhybridbilar i slutet av 2010.

Tillsammans blir vi starka

Om ditt företag eller din organisation överväger att skaffa elbilar är vi väldigt intresserade att få reda på detta. Ju fler vi blir desto bättre. Vi mäter intresset via en webenkät.

Parallellt med mätningen för vi överläggningar med alla företag som kan tänkas leverera elfordon som motsvarar de behov som ni anger i vår mätning.

Enklare att skaffa elbil – snabbare och till bättre pris

Genom att på detta sätt läsa av och samla ihop efterfrågan gör Stockholms Stad och Vattenfall det enkelt att skaffa elbil. Dessutom hoppas vi att vi genom detta initiativ kan få till bra priser för de företag och organisationer som deltar.

Delta i vår mätning – fyll i enkäten

Om ditt företag INTE har besvarat enkäten påminner vi er om att göra det snarast. Att svara på enkäten innebär inga bindande åtaganden, men självklart vill vi att era svar är realistiska och verklighetsförankrade så långt ni idag kan överblicka.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/s.asp?s=20384X3335 (nytt fönster)

Vi återkommer med mer information under december och januari.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB