Upphandlingsinitiativet

Vattenfall AB och Stockholms stad har i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral AB genomför en gemensam teknikupphandling av elbilar och laddhybrider. 296 företag och offentliga organisationer i Sverige har valt att delta. Målet är att underlätta övergången till eldrivna fordon i Sverige.

Genom att öka intresset och kanalisera en tidig efterfrågan ska marknadsintroduktionen av elbilar snabbas på.

Satsningen omfattar både rena elfordon och laddhybrider. Upphandlingen genomfördes under år 2010 – 2011.

Med start år 2010 har en mindre testflotta etablerats, fristående från den stora upphandlingen.

Alla bilar 460x140

I testflottan ingår 50 elbilar och i Elbilsupphandlingen siktar vi mot 5 000 elbilar.

Testflottan består av 50 elbilar och laddhybrider, där köparna har fått ersättning för 25 procent av merkostnaden, dock max 100 000 kronor per fordon.

Se listan över de organisationer och företag som ingår i testflottan

Huvudupphandlingen siktar mot 5 000 fordon, den uppskattade köpvolymen är 1 250 elfordon per år i fyra år. Som morot får de första köparna en ersättning motsvarande 50 procent av  merkostnaden max 100 000 kronor. Ersättningen beräknas räcka till strax över 500 elbilar och laddhybrider. Det är bara de 296 deltagande organisationerna som kan ansöka om merkostnadsersättning. Kompletta ansökningar behandlas i turordning, enligt principen ”först till kvarn”. Bilarna kommer att levereras under 2012 och 2013.

Medel för finansiering erhålls från Energimyndigheten.

Varför har vi genomfört Elbilsupphandlingen?

Klimatet förändras och det krävs insatser inom transportsektorn
Klimatförändringen pågår och den orsakas av utsläpp av växthusgaser som har sitt ursprung i mänskliga aktiviteter. Transporterna står för närmare en tredjedel av växthusgasutsläppen inom EU och andelen ökar.

Elbilar kan minska utsläppen från transporterna rejält
Med effektivare batterier och förbättrad teknik kommer elbilar snart vara ett realistiskt alternativ till dagens bilar. De kommer att ge låga lokala utsläpp vid körning i eldriftsläge, ha en räckvidd som är tillräcklig för en stor del av de dagliga bilresorna och en mycket låg bränslekostnad.

Sverige har unika förutsättningar att bli ett ledande land för elbilar
Sveriges elproduktion har låga utsläpp av klimatpåverkande gaser och elsystemet kan redan idag leverera den el som behövs för en stor flotta av elbilar och laddhybrider. Ungefär 65 % av de svenska hushållen har tillgång till el på en parkeringsplats hemma eller på jobbet. I landet finns många företag och underleverantörer med rätt kunskaper och vana att leverera originaldelar till bilindustrin. Det ger Sverige en fantastisk möjlighet att bli en ledande leverantör av teknik till elfordon – med arbetstillfällen och exportmöjligheter inom räckhåll.

Stockholms stad och Vattenfall AB gör det lättare att skaffa elbil
Som för de flesta nya teknikintroduktioner finns ett antal hinder som måste övervinnas. Elbilar och laddhybrider är dyrare på grund av att bl a batteritekniken fortfarande är ganska dyr. Elbilar är svåra att köpa hos vanliga återförsäljare. Genom att samla efterfrågan från många aktörer i en gemensam upphandling ökar förutsättningarna för att den svenska marknaden får elbilar tidigt, till bättre priser och med erforderlig infrastruktur för service etc.

Genom upphandlingen vill Vattenfall AB och Stockholms stad göra det lätt och tryggt för svenska aktörer att skaffa elbil.

Copyright © 2015 Stockholms Stad & Vattenfall AB Om webbplatsen Personuppgifter Om cookies